Зорянська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Рішення сесії №460 «Рішення сесії №460 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки"»

Кількість переглядів: 30
Скликання: 8 скликання
Сесія: 10 сесія
Тип документу: Рішення сесії
Дата: 27.07.2021
Номер документу: 460
Назва документу: Рішення сесії №460 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки"
Прикріплені файли:
 1. Рішення сесії №460 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки" (0.05 МБ)
 2. Список поіменного голосування (0.02 МБ)

  

                                                          УКРАЇНА                                       

ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

27 липня 2021 року                                                                                     № 460

Про затвердження  Програми 

розвитку культури, мистецтва

та охорони культурної спадщини

у Зорянській сільській раді  на 2022-2024 роки 

         Відповідно до Конституції України, Законів України «Про культуру»,                  «Про охорону культурної спадщини»,   керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів» та за погодженням з постійними комісіями Зорянська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у Зорянській сільській раді  на 2022-2024 роки, що додається.
 2. Бухгалтерії відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму щорічно при формуванні та внесенні змін до сільського бюджету на 2022-2024 роки передбачати кошти на фінансування Програми і забезпечувати їх цільове використання.
 3. Відділу відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради інформувати про хід виконання Програми щорічно  до 25 грудня.
 4. Начальнику відділу організаційного забезпечення, документообігу, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Зоряні НАЗАРЕЦЬ оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті Зорянської сільської ради згідно з чинним законодавством.
 5. Контроль за виконанням рішення  покласти  на постійну комісію з питань  соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та фінансів (голова комісії – Людмила ГОРОБЕЦЬ) та комісію з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту (голова комісії – Микола САСЬКО).

Зорянський сільський голова                                     Михайло  ОЛІЙНИК

                                                                                                                                        

Додаток

до рішення Зорянської сільської ради

 27.07.2021  № 460

 

 

ПРОГРАМА

розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Зорянській сільській раді

на 2022-2024 роки

І. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор Програми   

Зорянська сільська рада

2.Розробник Програми  

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та                                             туризму

3.Відповідальний виконавець Програми 

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та                                               туризму

4. Учасники Програми 

Зорянська сільська рада, відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму, ЦКіД «Палац Зоря», Зорянська школа мистецтв

5. Термін реалізації Програми 

2022-2024 роки

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн    

В межах кошторисних призначень

 

 

 

ІІ. Загальна частина

 

         Програму розвитку культури в Зорянській територіальній громаді на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини в Зорянській територіальній громаді

         У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.                                        

         В громаді діє Будинок культури, 5 клубних закладів, 8 публічно-шкільних бібліотек, Зорянська школа мистецтв. 

         Впродовж останніх років робота закладів культури громади спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських колективів Зорянської територіальної громади.

        Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

             Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних закладів, бібліотек для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів.

              Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності аматорського мистецтва - забезпечення музичними інструментами, транспортом. Існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань.

          Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури в Зорянській територіальній громаді на період 2022-2024 роки.

    

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми

       

 

Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури в Зорянській територіальній громаді на період 2022-2024 року. Головною метою Програми є економічне і організаційне забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури, зокрема: підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, укріплення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей.

 

            Основними завданнями Програми є:

 

  • Участь у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
  • Забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі  жителів громади у народній творчості;
  • створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;
  • забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади, збереження нематеріальної спадщини;
  • збереження культурної спадщини;
  • інформатизація культурної сфери;
  • здійснення технічного переоснащення закладів культури;
  • надання підтримки аматорським колективам;
  • сучасний розвиток бібліотек;
  • забезпечення збереження та поповнення музейних фондів;
  • координація діяльності закладів культури та освіти у вирішенні  питань  організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів,
  • покращення матеріально-технічного  стану закладів культури;

 

ІV. Фінансове забезпечення

        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Очікувані результати

    Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери в територіальній громаді та буде забезпечене:              

 

 • збереження функціонування діючої мережі закладів культури;
 • підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань;
 • створення сприятливих умов для розвитку культури у Зорянській громаді;
 • розширення  доступу до історико-культурних цінностей краю;
 • забезпечення подальшого розвитку аматорських колективів, втілення нових культурних проектів;
 • підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних закладів;
 • забезпечення надання якісного культурного продукту;
 • розширеня напрямів і форм бібліотечного обслуговування з використанням інноваційних технологій;
 • розширення спектру надання культурно - дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді;
 • створення сприятливих умов в організації якісного змістовного дозвілля жителів громади;
 • покращення матеріально-технічної бази закладів культури шляхом проведення поточних ремонтів.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму сільської ради.

      Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради, керівники установ культури і мистецтва, які перебувають у спільній власності територіальної громади, щороку до 01 грудня готують інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

 

Начальник відділу освіти, сім’ї,

молоді, спорту, культури та туризму                                            Олена ШКІНДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток

 до Програми

Заходи

Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини  Зорянської сільської ради  на 2022-2024 роки

№ зп

Найменування заходу

Відповідальні виконавці Програми

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

   

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Будівництво, реконструкція, ремонти установ культури і мистецтва.

Зміцнення матеріально-технічної бази, заходи із енергозбереження

1.


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь