Зорянська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Рішення сесії №464 «Рішення сесії №464 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки"»

Кількість переглядів: 63
Скликання: 8 скликання
Сесія: 10 сесія
Тип документу: Рішення сесії
Дата: 27.07.2021
Номер документу: 464
Назва документу: Рішення сесії №464 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки"
Прикріплені файли:
 1. Рішення сесії №464 від 27 липня 2021 року "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Зорянській сільській раді на 2022-2024 роки" (0.04 МБ)
 2. Список поіменного голосування (0.02 МБ)

 

УКРАЇНА

ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

 

                                                        РІШЕННЯ
  27  липня 2021 року                                                                      № 464

Про затвердження  Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей

у Зорянській сільській раді  на 2022-2024 роки 

 

          Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з метою створення  сприятливих  умов  для якісного відпочинку та оздоровлення дітей в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  за погодженням з постійними комісіями Зорянська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей  у Зорянській сільській раді  на 2022-2024 роки, що додається.
 2. Відділу соціального захисту населення Зорянської сільської ради інформувати про хід виконання Програми щорічно  до 25 грудня.
 3. Начальнику відділу організаційного забезпечення, документообігу, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Зоряні НАЗАРЕЦЬ оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті Зорянської сільської ради згідно  з чинним законодавством.
 4. Контроль за виконанням рішення  покласти  на постійну комісію з питань  соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та фінансів (голова комісії – Людмила ГОРОБЕЦЬ) та комісію з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту (голова комісії – Микола САСЬКО).

Зорянський сільський голова                    Михайло  ОЛІЙНИК

 

Додаток 

                                                                                            до рішенням  Зорянської сільської ради

                                                           27.07.2021  № 464

 

Програма

оздоровлення та відпочинку дітей

Зорянської сільської  ради

на 2022-2024 роки

 

 1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Зорянська сільська рада

2.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради

4.

Учасники Програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму , заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  Зорянської сільської  ради

 

5.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Зорянської сільської ради

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

        Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх  сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75-80% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Рівень захворюваності дітей  дошкільного та шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

На стан здоров’я сучасного мешканця Зорянської сільської ради впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції,       розширився                                                                 

перелік пільгових категорій дітей та відповідно зросла потреба у бюджетному оздоровленні.

 

3. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Зорянської сільської ради, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Завдання Програми:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже,  потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.        

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є здійснення заходів із оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

На території Зорянської сільської ради проживає 30 дітей з інвалідністю, 2 дитини - сироти, 71 дитина, батьки яких учасники АТО/ООС,  також інші пільгові категорії дітей.

За рахунок коштів місцевого бюджету послуги з оздоровлення та відпочинку надаються відповідно до чинного законодавства в першу чергу дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (дітям пільгових категорій), а саме:

 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
 • дітям, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • дітям з інвалідністю;
 • дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

Для отримання путівки на оздоровлення батьки чи особи, які їх замінюють, подають до органів місцевого самоврядування необхідні документи (додаток1).

 Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей здійснюються за рахунок коштів державного  та місцевого бюджетів, виділених в установленому порядку.

 

5.Фінансове забезпечення виконання програми

 

        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. За рахунок виділених в установленому порядку коштів субвенції з обласного бюджету та коштів Зорянської сільської ради на забезпечення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей.                                                 

 

6. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми та результативні

показники

 

Напрямами та пріоритетними завданнями Програми є:

 • координація та контроль за дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу;
 • проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії на місцевому та обласному рівнях.

Заходи, спрямовані на виконання Програми:

 • забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації і направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку області та України;
 • забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у закладах оздоровлення та відпочинку;

Виконання Програми дасть можливість:

 • забезпечити виконання планових показників охоплення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку;
 • ефективно використати кошти місцевого бюджету, у тому числі шляхом розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей;

-    удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за    

     організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за виконанням заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ соціального захисту населення  Зорянської сільської ради, який  здійснює аналіз стану реалізації Програмита готує узагальнену інформацію про виконання Програми Зорянському сільському голові  та профільній постійній комісії  у межах їх повноважень щороку до 30 січня.

 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального

захисту населення                                                     Тетяна ДОДЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

До Програми

 

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

 

Категорія

Перелік документів

1

2

Діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування

1. Заява від опікуна (піклувальника) та згода на обробку персональних даних дитини

2. Свідоцтво про народження(копія)

3. Довідка з місця проживання

4. Документ, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія)


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь