Зорянська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Рішення сесії №474 «Рішення сесії №474 від 27 липня 2021 року "Про зміну засновника та затвердження Статуту Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради в новій редакції"»

Кількість переглядів: 80
Скликання: 8 скликання
Сесія: 10 сесія
Тип документу: Рішення сесії
Дата: 27.07.2021
Номер документу: 474
Назва документу: Рішення сесії №474 від 27 липня 2021 року "Про зміну засновника та затвердження Статуту Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради в новій редакції"
Прикріплені файли:
  1. Рішення сесії №474 від 27 липня 2021 року "Про зміну засновника та затвердження Статуту Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради в новій редакції" (0.02 МБ)
  2. Список поіменного голосування (0.02 МБ)

 

У К Р А Ї Н А

ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( восьме скликання)

 

    Р І Ш Е Н Н Я               

 

 

27 липня 2021 року                                                                              № ­­ 474

 

Про зміну засновника та затвердження Статуту Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради в новій редакції

 

Відповідно до  п.30 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» з метою прийняття Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Радухівської сільської ради Рівненської області, за погодженням з постійними комісіями  Зорянська сільська рада

                              

ВИРІШИЛА:

  1. Змінити засновника Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства шляхом виключення зі складу засновників  Радухівської сільської ради (ЄДРПОУ 04387289) та включення  Зорянської сільської ради (ЄДРПОУ  04387220)  до складу засновників.
  2. Затвердити Статут Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради Рівненської області (с.Радухівка,  код ЄДРПОУ 32354471) в новій редакції, що додається.
  3. Керівнику  Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради Рівненської області здійснити організаційні заходи щодо реєстрації Статуту в новій редакції.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку (голова комісії – Микола ДАРМОРОСТ).

Зорянський сільський голова                                  Михайло ОЛІЙНИК

                                                                                               Додаток

                                                                                          до рішенням  Зорянськ сільської ради    

                                                                                             від 27.07.2021 року №474

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Радухівського сільськогосподарського комунального підприємства Зорянської сільської ради Рівненської області

 

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зоря

 

2021 рік

 

 

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Радухівське сільськогосподарське комунальне підприємство Зорянської сільської ради Рівненської області (надалі Підприємство) cтворене у відповідності до Законів України “Про підприємства в Україні” та “ Про місцеве самоврядування в Україні”, є самостійним господарюючим суб’єктом і здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

1.2.  Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Указами Президента в Україні, постановами Кабінету Міністрів, рішенням міської ради та виконавчого комітету, іншими нормативними документами та цим Статутом.

1.3.  Найменування підприємства: Радухівське сільськогосподарське комунальне підприємство Зорянської сільської ради Рівненської області

1.4.  Місце знаходження підприємства с.Радухівка Рівненський район Рівненська область 35333.

 

2. Мета і предмет діяльності

 

2.1.   Головною метою діяльності є:

- організація роботи житлово-комунального господарства;

- забезпечення водопостачання і водовідведення населення і юридичних осіб та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу;

- збереження необхідних умов проживання людей в житлових будинках та утримання населених пунктів в належному екологічно-санітарному та естетичному стані;

-  утримання та ремонт житлового фонду, комунальних доріг та тротуарів, об’єктів благоустрою, експлуатація обладнання та ремонт нічного вуличного освітлення, санітарна очистка населених пунктів, надання ритуальних та комунальних послуг;

-  реалізація на базі одержаних прибутків соціальних та екологічних інтересів трудового колективу;

- додержання норм охорони праці, санітарно-технічних та протипожежних норм.

          - вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин;

       - застосування заходів щодо скорочення чисельності тварин у  разі виникнення або загрози виникнення епізоотичних та інших небезпечних ситуацій, які становлять небезпеку жителям міста.

2.2.   Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, транспортування і розподіл води;

- розвиток водопровідно-каналізаційного господарства;

- виробництво будівельно-монтажних налагоджувальних робіт в системі водопровідно-каналізаційного господарства, виготовлення монтажних вузлів, обладнання, устаткування, запасних частин;

- постійна експлуатація об’єктів водопостачання і каналізації та обслуговування обладнання;

  планування та своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту житлових будинків, прибудинкових територій;

- контроль за технічним станом житлового фонду і організації планових та позапланових оглядів житлових будинків;

- розробка поточних та перспективних планів ремонту будинків і підвищення рівня благоустрою, відбір об’єктів для капітального ремонту, контроль за проведенням робіт по капітальному та поточному ремонтах, який виконується підрядним способом;

- підготовка житлового фонду до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий період;

- підвищення благоустрою дворових та прилеглих територій, виконанням заходів по санітарному стану дворів;

-  облаштування та ремонт дитячих майданчиків у дворах;

-  забезпечення вуличного нічного освітлення міста;

- прибирання комунальних доріг, тротуарів;

- надання ритуальних послуг;

- виконання робіт по озелененню, санітарна очистка дерев, кущів, зрізання аварійних дерев;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

- благоустрій, санітарна очистка та озеленення території сіл, проведення будівельно-монтажних робіт;

- послуги прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;

- послуги з організації поховань та пов’язані з ними послуги;

- закупка, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

-  організація власного виробництва в галузях будівельних матеріалів (цегла, залізобетонні конструкції), деревообробки, будівництва, легкої промисловості, товарів народного споживання та виробів народного промислу;

- надання транспортних послуг громадянам і організаціям;

- надання послуг населенню у сфері побутового обслуговування;

-здійснення іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством України;

- розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин;

-  розроблення і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та лікування безпритульних тварин;

- розробка і впровадження системи інформаційно - просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

2.3    Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством після отримання такого дозволу (ліцензії).

2.4    Відносини з іншими підприємствами, установами організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на договірній основі.

 

3. Юридичний статус Підприємства

 

3.1.   Радухівське сільськогосподарське комунальне підприємство Зорянської сільської ради Рівненської області створене з метою задоволення основних потреб населення у водопостачанні,  інших послуг та одержанні прибутку. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2.   Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку, штамп із своєю назвою, фірмові бланки, фірмовий знак та інші атрибути юридичної особи.

3.3.   Підприємство для досягнення своєї мети має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському суді.

3.4.   Засновником (Власником) є Зорянська сільська рада Рівненської області.

3.5.   Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не несе відповідальності за зобов’язанням Підприємства.

3.6.   Підприємство може створювати на території України і за її межами представництва, філії, дочірні підприємства; об’єднуватись з іншими господарськими формуваннями в спільні виробництва, спілки, асоціації, виступати в них на договірній основі.

 

4. Управління Підприємством

 

4.1.  Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і самоврядування колективу.

4.2.  До виняткової компетенції Засновника належать:

-  визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

-  контроль за фінансово-господарською діяльністю;

- затвердження річних результатів діяльності, внесення змін та доповнень до Статуту;

 визначення основних напрямків інвестиційної політики Підприємства;

- прийняття рішення про створення, припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

4.3. Управління Підприємством здійснює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Зорянська сільська рада рада. Директор здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, підписаного Зорянським сільським головою. У контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України, укладеного контракту та цього Статуту. Директор підзвітний Власнику та організовує виконання його рішень

4.4. Директор без довіреності представляє інтереси Підприємства, розпоряджається його майном, в межах визначених радою, укладає угоди, в тому числі трудові, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штатний розпис, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання усіма працівниками Підприємства.

4.5. Директор забезпечує виконання основних завдань підприємства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, представляє Підприємство в стосунках з юридичними та фізичними особами, несе відповідальність за виконання обов’язків, покладає дисциплінарні стягнення та застосовує матеріальне та моральне заохочення працівників.

4.6. Трудовий колектив Підприємства:

- розглядає і затверджує колективний договір, питання самоврядування колективу;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- розглядає разом з Власником зміни і доповнення до статуту Підприємства;

- приймає рішення, необхідні для викупу Підприємства;

- трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством;

- трудовий колектив підприємства розглядає і вирішує згідно з статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

-  трудовий колектив реалізує свої повноваження через загальні збори та їх виборним органом (Радою), члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 2 роки не менш, як дві третіх голосів присутніх на зборах. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

4.7. Підприємство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

 

5.  Майно і кошти

 

5.1.  Майно Підприємства складають основні і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство має право: продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, орендувати і здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші основні засоби тільки з письмової угоди Власника або уповноваженого ним органу, купувати , передавати, обмінювати інвентар, сировину та матеріали.

5.3.  Стягнення на майно Підприємства може проводитися в виключних випадках за угодою Власника.

5.4.  Джерелами формування майна є :

-  грошові і матеріальні внески Власника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- кредити банків;

- дотації з бюджетів;

- інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України.

5.5. Зобов’язання перед Державним бюджетом Підприємство здійснює самостійно.

5.6. Прибуток, за вирахуванням матеріальних та прирівняних до них витрат, після виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, контрагентами залишається в розпорядженні Підприємства.

5.7. За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства, можуть формуватися фонди:

- фонд розвитку;

- фонд преміювання (заохочення);

- страховий фонд, тощо.

Склад, призначення, джерела утворення і порядок використання кожного із фондів визначається директором Підприємства.

 

6. Облік та звітність

 

6.1.   Підприємство здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за його достовірність.

6.2.   Підприємство щоквартально подає Власникові звіт про результати своєї діяльності за минулий період.

6.3.   Ревізія і перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства проводиться Власником не більше одного разу в рік або в разі потреби.

 

7. Праця та соціальні гарантії

7.1. Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ним трудових договорів відповідно до чинного законодавства. Праця окремих працівників може здійснюватися на підставі цивільно-правових договорів.

7.2. Підприємство зобов’язане забезпечити для працівників безпечні умови праці та несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю та працездатності працівників.

7.3. Загальний розмір виплати за результатами праці окремих працівників Підприємства не обмежується. Мінімальний розмір заробітної плати не може бути нижчим від офіційно встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

7.4. Трудові відносини визначаються і припиняються відповідно до Кодексу законів про працю,  Правил внутрішньотрудового розпорядку, Положення про оплату праці та інших локальних актів Підприємства.

 

8. Припинення Діяльності Підприємства

 

8.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

8.2. Припинення діяльності Підприємства проводиться за рішенням Власника або рішенням суду.

8.3. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Власником або судом.

8.4. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству, його Власникові та третім особам за нормами цивільного законодавства України.

8.5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується Власником.

 

 

 

 

 

  Директор                                             Вячеслав ЯБЛОЦЬКИЙ

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь