Зорянська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації закладу загальної середньої освіти Сухівецької гімназії та перепрофілювання Білівського ліцею

Дата: 29.01.2022 16:50
Кількість переглядів: 377

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо ліквідації  закладу загальної середньої освіти

Сухівецької гімназії  Зорянської сільської ради

Рівненського району Рівненської області та створення закладу дошкільної освіти «Сухівецький заклад дошкільної освіти», перепрофілювання (зміну типу) Білівського ліцею Зорянської сільської ради

 

 

Найменування організатора громадського обговорення – уповноважений орган – відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради.

Мета: врахування думки жителів Зорянської територіальної громади щодо ліквідації закладу загальної середньої освіти Зорянської сільської ради Сухівецької гімназії Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області, створення закладу дошкільної освіти «Сухівецький заклад дошкільної освіти», перепрофілювання (зміну типу) Білівського ліцею Зорянської сільської ради.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей». Зокрема ст. 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Рішення реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

5. Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

6. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» органи місцевого самоврядування створюють умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти. З цією метою вони формують оптимальну мережу закладів для надання якісних та доступних освітніх послуг.

Достатнє фінансування на оплату праці з відповідними нарахуваннями для педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти має забезпечувати відносна відповідність РНК фактичній (реальній) наповнюваності класів (далі - ФНК). За умови, коли ФНК вища за РНК, освітня система громади отримає можливість виплати надбавок та матеріального заохочення педагогічним працівникам школи. Окрім того, в результаті такої організації діяльності закладів освіти, у громади з’являється залишок коштів, які вона за результатами фінансового року може використати для їх модернізації та оновлення.

На сьогоднішній день в ЗЗСО Зорянської ТГ ФНК – 16,75; РНК – 15,5. Як бачимо ФНК перевищує РНК на 1,25 . Але цього не достатньо для здійснення потужної модернізації закладів освіти та покращення надання освітніх послуг нашим здобувачам освіти.

Спроможна освітня мережа — це така сукупність закладів, класів, груп дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечує доступність, якість і результативність надання освітніх послуг відповідно до стандартів, встановлених державою, та запитів учасників освітнього процесу, а також ефективне використання наявних ресурсів (кадрових, інфраструктурних, матеріально технічних, фінансових тощо).

 

Базові умови створення спроможної освітньої мережі

 

 Законом України «Про освіту» визначено ключові компетентності, формування яких забезпечує досягнення мети повної загальної середньої освіти:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та

іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність; 

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу

життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Формування зазначених компетентностей повинен забезпечувати кожен заклад загальної середньої освіти.

 

Кроки, спрямовані на підвищення фактичної наповнюваності класів

 

1.        Створення опорної школи та формування єдиного освітнього простору для забезпечення максимально наближених рівних умов здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми, які проживають на території громади.

      Бачення: опорна школа громади – Зорянський ліцей (філія – Новоставська гімназія, Грабівська початкова школа)

2.        Першочергово! Оптимізація наявних класів з наповнюваністю менше 10 учнів у 10-11 класах, шляхом зміни типу закладу. Якість надання освітніх послуг у школах з малою наповнюваністю учнів, як правило, є значно нижчою, ніж в школах з оптимальною наповнюваністю, про що свідчать результати ЗНО. Причиною цього є слабка матеріально-технічна база та низький, як правило, рівень викладання предметів через відсутність фахівців-предметників, зниження вимог до рівня професійної кваліфікації окремих вчителів, відсутність умов для професійного зростання.

Станом на 2022 рік наповненість класів менше 10 учнів  у Білівському ліцеї (10 клас відсутній, 11 клас – 6 учнів), Новожуківському ліцеї (10 клас – 16, 11 клас – 6 )

3.        Оптимізація наявних класів (зміна типу) з наповнюваністю менше 10 учнів у 5-9 класах. Зауважуємо, що найменша РНК, передбачена формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, саме 10 учнів. Ця цифра може коригуватися у бік збільшення чи зменшення в залежності від РНК для громади, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність комп’ютерів, мультимедіа, широкосмугового Інтернету, обладнання кабінетів природничо-математичного циклу, навчальних майстерень) та стану приміщень школи (загальний стан корпусів, наявність спортивної зали, їдальні, заходи з підвищення енергоефективності).  

Станом на 2022 рік наповнюваність класів в Новоставській гімназії : 5 клас -9, 6 клас- 6, 7 клас – 6, 8 клас – 5, 9 клас – 3; Сухівецькій гімназії: 5 клас – 5, 6 клас – 4, 7 клас – 5, 8 клас – 1, 9 клас – 6.

Отже дані заклади потребують реорганізації, а саме: пониження ступеню Новоставської гімназії, якщо до 2023 року не відбудеться наповнення класів за рахунок приєднання Грабівської початкової школи (філія Новоставської гімназії) ,  та ліквідація Сухівецької гімназії за рахунок чого збільшиться наповненість класів Новожуківського ліцею.

4.        Створення на базі Сухівецької гімназії ЗДО.

На території Радухівського старостинського округу відсутній заклад дошкільної освіти (ЗДО). Станом на 2022 рік в даному окрузі проживає 80 дітей дошкільного віку, а це свідчить про те, що вже  може бути створено, як мінімум, дві потенційні групи. Щодо доцільності створення дошкільного закладу освіти, головною метою є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей.

Таким чином ми збережемо приміщення, короткотривале перебування зміниться на перебування протягом дня (зручний час для батьків, оскільки графік роботи дошкільного закладу в більшості співпадає з робочим графіком батьків)  збільшимо кількість дітей охоплених дошкільною освітою віком від 2 до 6 років.

Статистичні дані, опитування жителів старостинського округу свідчать про необхідність створення ЗДО. Добудова харчоблоку, придбання матеріальної бази– це початок дії нового ЗДО.

 

Щодо розподілу субвенції

 

        На підставі листа Міністерства освіти та науки України №1/23219-21 від 30.12.2021 р. «Про розрахунок обсягу субвенції на 2022 р.»  проаналізовано порядок розподілу освітньої субвенції  по мережі закладів Зорянської сільської ради . Міністерство освіти і науки України як головний розпорядник освітньої субвенції надає розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з Додатком 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятого Верховною Радою України 02.12.2021. Відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України. Формування обсягу освітньої субвенції для місцевих бюджетів на 2022 рік здійснено відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (із змінами), з урахуванням здійсненого перегляду значень коефіцієнтів приведення, включаючи коефіцієнти приведення розрахункової наповнюваності класів.

Міністерство освіти і науки України за підтримки шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL International) підготувало інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад на 2022 рік, які розміщені на вебсайті міністерства за посиланням: https://bit.ly/3zdkOkt.

Інформаційні довідки призначені для кращого розуміння особливостей розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами та можуть бути одним із основних джерел інформації для засновників закладів освіти в процесі аналізу ефективності мережі закладів та прийняття управлінських рішень щодо її оптимізації.

Базову інформацію про засновника та огляд розподілу освітньої субвенції, включаючи історію розподілу з 2018 року (або з моменту створення територіальної громади);

підсумки розподілу освітньої субвенції та детальний розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 рік згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 р. № 1364);

графічну інформацію щодо розподілу освітньої субвенції, що дозволяє порівняти динаміку зміни окремих параметрів;

зміни в мережі закладів загальної середньої освіти загалом в межах області та окремої територіальної громади за період з 5 вересня 2019 року по 5 вересня 2021 року;

перелік закладів загальної середньої освіти (без врахування приватних, спеціальних та вечірніх ЗЗСО). Кількість учнів та класів опорних закладів зазначена без урахування кількості учнів та класів у філіях, при цьому філії наведено у переліку окремо. Додатково наведена кількість учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою. Такий перелік містить спеціальні відмітки для кожного закладу освіти, які характеризують співвідношення фактичної наповнюваності класів закладу до розрахункової наповнюваності класів, визначеної для бюджету громади відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Варто зауважити, що джерелом даних для підготовки таблиць про зміни у мережі та переліків закладів загальної середньої освіти є дані, подані самими закладами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО»).

Слід зазначити, що діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на підвищення якості освітніх з послуг через стимулювання органів місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів. Якщо фактична (середня) наповнюваність класів є меншою за розрахункову (нормативну) наповнюваність класів чи в разі утримання малокомплектних закладів, різниця в кількості ставок педагогічних працівників має покриватися за рахунок власних доходів місцевого бюджету.

Отже проаналізувавши порядок розподілу  освітньої субвенції, повідомляємо , що :

-Зорянський ліцей Зорянської сільської ради забезпечений обсягом освітньої субвенції в повній мірі.

- Білівський ліцей Зорянської сільської ради , згідно розрахунку повинен мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 16,13 одиниць, а фактично 26,06, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 9,93) в розмірі 2048,6 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

- Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради, згідно розрахунку повинен мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 15.52 одиниць, а фактично 25.84, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 10.32) в розмірі 2129.6 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

- Голишівська гімназія Зорянської сільської ради, згідно розрахунку повинна мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 13,85 одиниць, а фактично 20,19, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 6,34) в розмірі 1309,3 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

- Сухівецька гімназія Зорянської сільської ради, згідно розрахунку повинна мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 4,03 одиниць, а фактично 13,64, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 9,61) в розмірі 1983,7 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

- Новоставська гімназія Зорянської сільської ради, згідно розрахунку повинна мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 6,99 одиниць, а фактично 17,75, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 10,76) в розмірі 2220,8 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

- Грабівська загальноосвітня школа I ступеня Зорянської сільської ради, згідно розрахунку повинна мати штатну чисельність педагогічних працівників в кількості 1,64 одиниць, а фактично 4,94, що передбачає фінансування різниці по штатних одиницях  ( 3,3) в розмірі 681,0 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.

Відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 (із змінами), засновники самостійно здійснюють розподіл освітньої субвенції (включаючи залишки субвенції минулих років) між відповідними закладами та установами освіти для забезпечення в повному обсязі обов'язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. Засновники не зобов'язані застосовувати Формулу для розподілу обсягу освітньої субвенції між закладами освіти та можуть здійснювати перерозподіл субвенції, що обрахована за окремими складовими Формули.

У 2022 році територіальні громади мають продовжувати аналізувати ефективність діючої шкільної мережі та приймати управлінські рішення щодо формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, що буде якнайкраще забезпечувати освітні потреби учнів, які здобувають загальну середню освіту на всіх її рівнях, у тому числі, шляхом утворення опорних закладів освіти з кількістю учнів (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб.

Процес оптимізації мережі доцільно розпочати з аналізу затверджених штатних розписів закладів освіти та перевірки обчислення фактичної кількості ставок педагогічних працівників, що утримуються за рахунок освітньої субвенції. Ставки педагогічних працівників, введення яких не передбачено чинним законодавством або не є обов'язковим, можуть фінансуватися виключно за рахунок власних доходів місцевих бюджетів.

Впровадження зазначених кроків дозволить вже найближчим часом забезпечити ефективне використання наявних ресурсів, у тому числі збалансувати видатки на загальну середню освіту, та підвищити якість надання освітніх послуг у громаді.

Оптимізація носить швидше позитивний, ніж негативний характер, оскільки діти навчатимуться в комфортному середовищі. Окрім того, стане легше отримати шкільний автобус для громади, адже змінився адміністративно-територіальний устрій, і змінилося матеріальне забезпечення,  як у кожній громаді, так і у кожній школі. І в цьому випадку оптимізація, реорганізація дає можливість отримати шкільний автобус. Ми повинні мислити трішки на перед, на перспективу. Думати про школярів, як вони в майбутньому вчитимуться, яку базу матимуть, щоб в підготуватися до ЗНО.

 

 

      Заходи з оптимізації шкільної мережі плануються провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

      Отже, перший етап щодо вирішення питання перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Зорянської сільської ради пропонується на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

Відповідно до вищеперерахованих постанов та законів України провести ліквідацію Сухівецької гімназії Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області та створення закладу дошкільної освіти «Сухівецький заклад дошкільної освіти».

 

Формат проведення громадського обговорення:

 

1. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с. Зоря, пл. Володимира Плютинського 1а, Рівненського району Рівненської області.

2. До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Зорянської  сільської ради. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, Зорянська сільська рада, с. Зоря, площа Володимира Плютинського, 2-А/1.

3. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Шкіндер Олена Петрівна, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Зорянської сільської ради, контактний номер 067 284 93 17, vid.osvitaikult.zorya@gmail.com.

4. Датою проведення громадських слухань визначено згідно з розпорядженням сільського голови від ___________№ ____  _________________ о 15:00 год., місцем проведення визначено __________ у с. Сухівці Рівненського району Рівненської області.

      Пропозиції, зауваження можна подавати у письмовій формі за адресою:  35314 с. Зоря, площа Володимира Плютинського, 2-А/1, Рівненського району Рівненської області. Період подачі із 28 січня 2022 по 26 лютого 2022р.

 

"Про проведення громадського обговорення щодо ліквідації Сухівецької гімназії Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області та створення Сухівецького закладу дошкільної освіти ясла-садок Зорянської сільської ради"

 

"Про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміни типу) та зміни назви Білівського ліцею Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області"

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь