Зорянська сільська рада

Рівненська область, Рівненський район

Оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Зорянської сільської ради

Дата: 31.01.2022 08:59
Кількість переглядів: 337

Зорянська сільська рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Зорянської сільської ради щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсна документація з призначення управителя багатоквартирних будинків:

 

1.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет  Зорянської сільської ради

35314, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, площа Володимира Плютинського,1

2.

Підстава для проведення конкурсу

 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядок «Проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року за № 150 (надалі – Порядок).

3

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, телефон відповідальної особи

35314, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, площа Володимира Плютинського,1

 (кабінет №1);

Максимчук Олена Володимирівна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

тел. (0362) 279 482

4

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

 

Наявність матеріально-технічної бази; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; вартість надання послуг; досвід роботи з управління багатоквартирним будинком.

5

Перелік послуг зі здійснення заходів з управління багатоквартирним будинком та вимоги щодо якості надання послуг

Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

- прибирання прибудинкової території (підмітання, обрізання кущів, косіння трави, розчищання снігу, посипання пішохідних доріжок в зимовий період,  тощо)

- технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання,  водовідведення;

- обслуговування димових та вентиляційних каналів;

- технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, тощо.

Надання комунальних послуг повинно здійснюватись в обсягах і якості відповідно до вимог діючих стандартів, нормативів, норм і правил.

6

Перелік документів, оригінали  або копії яких подаються учасниками конкурсу для  підтвердження відповідності  учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податків;

- оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;

- оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у п. 3 конкурсної документації з врахуванням додатків;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника та копії договорів оренди, лізингу, позички або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал з доданням оригіналів письмових згод осіб на розкриття персональних даних у разі їх зазначення;

- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та первинних документів (за наявності);

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника (договири оренди), та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

7

Характеристика території

 

- площа території  193,035км²

- кількість населених пунктів -  15

8

Об'єктів на призначення управителя багатоквартирними будинками Зорянської сільської ради

Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків – 18

Наявність водопостачання – 18, кількість будинків, у яких відсутня каналізація, а рідкі відходи зберігаються  у вигрібних ямах – 3.

9

Характеристика та місцезнаходження об’єктів з призначення управителя багатоквартирними будинками

с. Зоря, с. Грабів, с. Голишів, с. Диків  Зорянської сільської ради

10

Вимоги до конкурсних пропозицій

 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою учасника у запечатаному конверті. Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса організатора конкурсу;

- назва конкурсу згідно з оголошенням про проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг;

- повне найменування учасника конкурсу, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до  25.02.2022 року до 16.00год.»  (дата та час розкриття  конкурсної пропозиції).

 

ФОРМА «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ »

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

Повне найменування учасника______________________________

Юридична адреса_________________________________________

Поштова адреса __________________________________________

Код ЄДРПОУ____________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно з довіреністю ___________

Телефон/факс_____________________________________________

Ми, (найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з призначення управителя  багатоквартирними будинками на території Зорянської сільської ради

 

 

 Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

11

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

Перелік критеріїв оцінки пропозицій:

  1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статті 10 Закону України « Про житлово-комунальні послуги»  витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу. Максимальна кількість балів – 35 балів.
  2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою. Максимальна кількість балів – 15 балів.
  3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). Максимальна кількість балів – 15 балів.
  4. Фінансова спроможність учасника конкурсу. Максимальна кількість балів – 15 балів.
  5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства. Максимальна кількість балів – 20 балів.

Інші, крім передбачених Документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів. Максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

12

Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації  та внесення змін

Учасник конкурсу має право не  пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох робочих  днів  з  моменту отримання  звернення  про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

13

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою.

35314, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, площа Володимира Плютинського,1

 (каб. №10-А)

 

 

      Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: с. Зоря площа Володимира Плютинського, 1, каб №10-А, тел. (0362) 279-482.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь